Hvad er ECTS?

For at få autorisation gennem NACS som enten specialist i sexologisk rådgivning eller specialist i klinisk sexologi er der visse krav, man skal opfylde. Man skal blandt andet have gennemført en sexologisk uddannelse med en arbejdsbelastning på forskellige ECTS-point.

ECTS er en forkortelse for European Credit Transfer System. Det er et internationalt pointsystem, der angiver den arbejdsbelastning, et kursus eller en uddannelse er normeret til. I beregningen af ECTS-pointene indgår bl.a. forelæsninger, forberedelse til undervisning, opgaveløsning, projektarbejde, eksamener mv.

I Danmark er det sådan, at det udelukkende er offentlige uddannelsesinstitutioner, der må anvende ECTS-systemet. Private udbydere som Sexologiuddannelse DK har derfor ikke mulighed for opgøre kurser og uddannelser i ECTS-point. Men i vores tilrettelæggelse af uddannelsen Sexologisk rådgivning og psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi har vi taget højde for NACS-kriterierne. Det vil sige, at uddannelsernes arbejdsbelastning svarer til de ECTS-point, som NACS kræver, at din sexologiske uddannelse indeholder.