Hvordan får man autorisation som sexologisk rådgiver?

For at blive autoriseret hos NACS som sexologisk rådgiver skal du have en grunduddannelse af mindst tre års varighed af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

Du kan fx  være psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, ergoterapeut eller fysioterapeut.

Derudover skal du have gennemført en sexologisk uddannelse, der opfylder følgende kriterier:

  • Uddannelsen skal have en arbejdsbelastning, der svarer til 60 ECTS
  • Uddannelsen skal have en pensumliste på 4000 siders relevant litteratur
  • Uddannelsen skal have 25 timers SSA (Sexual Self Acknowledgement)
  • Uddannelsen skal have 75 timers gruppesupervision og/eller 50 timers individuel supervision (kan kombineres)
  • Uddannelsen skal indeholde både undervisning med lærer samt individuelt arbejde og gruppearbejde
  • Uddannelsen skal have 100 timers klientarbejde inden for de seneste to år samt 36 timers peersupervision
  • Uddannelsen skal afsluttes med en opgave og en mundtlig eksamination

Du skal  desuden have været medlem af Dansk Forening for Klinisk Sexologi i to år.

Det er også gennem Dansk Forening for Klinisk Sexologi, at du søger om autorisation. Det koster 300 euro.

Med en autorisation får du en anerkendelse af, at du har gennemført en sexologisk uddannelse af høj faglig kvalitet, der lever op til de standarder, som de nordiske landes foreninger for klinisk sexologi har vedtaget.

Bookmark permalink.

Lukket for kommentarer.