Hvad er NACS?

NACS står for Nordic Association of Clinical Sexology. Det er en sammenslutning af nationale foreninger for klinisk sexologi fra landene Danmark, Norge, Estland, Finland, Island og Sverige.

Formålet med NACS er at fremme viden og samarbejde inden for det sexologiske område. Desuden har NACS opsat kriterier for uddannelsesniveauet, som man skal opfylde for at kunne opnå autorisation gennem NACS.

Derigennem sikres det, at patienter/klienter kan føle sig trygge, når de opsøger rådgivning eller behandling i forbindelse med problemer af sexologisk karakter, fordi kriterierne sikrer et højt fagligt niveau.

Uddannelserne hos Sexologiuddannelse DK opfylder de kriterier for autorisation, som NACS har opstillet.

Bookmark permalink.

Lukket for kommentarer.