Hvad er forskellen på rådgivning og terapi?

Rådgivning handler om at yde klienterne hjælp til at komme videre med et konkret problem. Som sexologisk rådgiver skal du kunne afdække problemets karakter og klienternes behov og derudfra sammensætte et rådgivningsforløb, der bygger videre på de ressourcer og styrker, som klienten/klienterne har.

Terapi handler om behandling af dybereliggende, psykologiske årsager til problemerne. Eventuelle konflikter skal bearbejdes på baggrund af en grundig vurdering af klientens/klienternes situation og følelsesmæssige tilstand.

Læs mere om Sexologisk rådgivning og Affektfokuseret Par- og Sexterapi.

Bookmark permalink.

Lukket for kommentarer.