Sexologisk counsellor

Sexologisk counselling er en 3-årig uddannelse, der opfylder NACS-kriterierne til sexologiske uddannelser.

Det vil sige, at du med denne uddannelse har mulighed for at søge om autorisation som specialist i sexologisk counselling.

Det er en sexologisk uddannelse, der tager udgangspunkt i, at sexologi er et akademisk studium baseret på forskning og erfaringer fra klinisk praksis.

Hvad er sexologisk counselling?

Som sexologisk counsellor rådgiver du mennesker med seksuelle problemer. De har brug for din professionelle hjælp til at komme videre med løsningen af et problem af sexologisk karakter, og som begrænser deres livskvalitet.

Hvor lang tid varer uddannelsen?

Den sexologiske rådgiveruddannelse varer tre år og er en deltidsuddannelse. Det vil sige, at du kan studere samtidig med, at du har et arbejde.

Undervisningen består af ni moduler med forskellige temaer. Nogle af modulerne skal du møde fysisk op til, andre er online- forløb, du kan studere hjemmefra.

Hvad lærer du?

En vigtig del af det at være sexologisk counsellor handler om kunne vurdere, hvad dine klienter har brug for. Er der tale om et afgrænset problem af sexologisk karakter? Eller bør du henvise dem til psykoterapeutisk behandling, fordi de har mere komplekse vanskeligheder, som påvirker deres seksualitet?

Du skal derfor lære at:

 • Afklare problemets karakter
 • Afdække klienternes behov
 • Tage stilling til behandlingens rammer og dine egne kvalifikationer i forbindelse hermed
 • Yde kvalificeret rådgivning baseret på et meget nuanceret og bredt fagligt fundament bestående af viden og metoder hentet fra personlighedsteori og psykodynamisk teori

Indhold på uddannelsen i sexologisk counselling

 • Sexologien set i historisk perspektiv
 • Anatomi og fysiologi i relation til seksualitet
 • Seksuelle dysfunktioner og sexologiske behandlingsmodeller
 • Seksualitet i forbindelse med graviditet og fødsel
 • Seksualitet i forskellige livsfaser: Børn, unge, ældre
 • Mænd og kvinders seksualitet
 • Kulturelle aspekter af seksualiteten
 • Teoretiske og praktiske aspekter af rådgivning og behandling, herunder personlighedsteori og psykodynamisk terapi
 • Personlighedsteori i forhold til rådgivning om seksuelle problemer

Mulighed for autorisation

Uddannelsen som sexologisk counsellor opfylder de kriterier for autorisation, som NACS har opstillet. Med denne uddannelse kan du derfor søge om autorisation som specialist i sexologisk counselling hos NACS.

Færdighedstræning og supervision

Som studerende på uddannelsen i sexologisk counselling deltager du i færdighedstræning og modtager supervision.

Færdighedstræningen består af cases, hvor professionelle skuespillere spiller patienter/klienter med sexologiske problemer, som du skal rådgive. Supervision er baseret på dine egne klientcases fra dit daglige arbejde.

Undervisere

Underviserne er førende fagfolk og klinikere fra Norden og resten Europa, og undervisningen vil derfor foregå på både svensk, norsk, dansk og engelsk.

Sexologisk counselling er for dig, som:

 • Har en mellemlang eller lang videregående uddannelse inden for det psykologiske, pædagogiske eller sundhedsmæssige område
 • Har relevant erhvervserfaring

Det vil sige, du skal arbejde med eller har arbejdet med rådgivning og vejledning af klienter/patienter og fx er læge, sygeplejerske, pædagog, sundhedsplejerske, pædagog, lærer, psykolog, psykiater, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut.

Forudsætninger for deltagelse

Du skal:

 • Have mulighed for at arbejde med egne klienter/patienter
 • Være indstillet på at arbejde med egen seksualitet
 • Være villig til at indgå i gruppearbejde, læse litteratur og udarbejde opgaver
 • Være klar over, at undervisningsmaterialet og undervisningen er på både svensk, norsk, dansk og engelsk

Pensum og eksamen

Pensum består af 4000 siders litteratur. Du får udleveret en litteraturliste i forbindelse med studiestarten.

Uddannelsen afsluttes med en eksamen. Den består af en skriftlig opgave, en praksis gennemførelse af en rådgivningssituation og en mundtlig eksamination. Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået.

Søg om optagelse

Du søger om optagelse ved at udfylde en formular og vedhæfte et CV og dit eksamensbevis for din grunduddannelse. Det er her: Søg om optagelsen på sexologiuddannelsen Sexologisk Counsellor

Mere information?

Har du spørgsmål til uddannelsen som sexologisk counsellor, er du velkommen til at kontakte os på info@sexologiuddannelse.dk.

Lukket for kommentarer.