Ofte stillede spørgsmål

Har du spørgsmål til vores sexologikurser og -uddannelser? Måske du kan finde svar i vores liste over de mest stillede spørgsmål – og ellers er du velkommen til at kontakte os på info@sexologiudddannelse.dk.

Bruttolønsordningen er en måde at finansiere en uddannelse på.

Det er en aftale, man laver med sin arbejdsgiver. Arbejdsgiveren trækker uddannelsens pris fra i medarbejderens bruttoløn – altså før der bliver trukket skat. Fordelen er, at det giver en besparelse i forhold til at skulle betale uddannelsen ud af nettolønnen.

Du kan læse mere på SKATs hjemmeside: SKAT om bruttolønsordningen

For at få autorisation gennem NACS som enten specialist i sexologisk rådgivning eller specialist i klinisk sexologi er der visse krav, man skal opfylde. Man skal blandt andet have gennemført en sexologisk uddannelse med en arbejdsbelastning på forskellige ECTS-point.

ECTS er en forkortelse for European Credit Transfer System. Det er et internationalt pointsystem, der angiver den arbejdsbelastning, et kursus eller en uddannelse er normeret til. I beregningen af ECTS-pointene indgår bl.a. forelæsninger, forberedelse til undervisning, opgaveløsning, projektarbejde, eksamener mv.

I Danmark er det sådan, at det udelukkende er offentlige uddannelsesinstitutioner, der må anvende ECTS-systemet. Private udbydere som Sexologiuddannelse DK har derfor ikke mulighed for opgøre kurser og uddannelser i ECTS-point. Men i vores tilrettelæggelse af uddannelsen Sexologisk rådgivning og psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi har vi taget højde for NACS-kriterierne. Det vil sige, at uddannelsernes arbejdsbelastning svarer til de ECTS-point, som NACS kræver, at din sexologiske uddannelse indeholder.

For at blive autoriseret hos NACS som specialist i klinisk sexologi skal du have en akademisk uddannelse af mindst fem års varighed, eller en mellemlang uddannelse kombineret med en psykoterapeutisk uddannelse.

Derudover skal du have to års relevant arbejdserfaring og have gennemført en sexologisk uddannelse, der opfylder følgende kriterier:

 • Uddannelsen skal have en arbejdsbelastning, der svarer til 120 ECTS
 • Uddannelsen skal have en pensumliste på 8000 siders relevant litteratur
 • Uddannelsen skal indeholde 48 timers SSA (Sexual Self Acknowledgement)
 • Uddannelsen skal indeholde både undervisning med lærer samt individuelt arbejde og gruppearbejde
 • Uddannelsen skal indeholde 200 timers klinisk arbejde
 • Uddannelsen skal have 120 timers gruppesupervision og/eller 80 timers individuel supervision (kan kombineres)
 • Uddannelsen skal have 200 timers klientarbejde
 • Uddannelsen skal afsluttes med en skriftlig opgave og en mundtlig eksamination

Du skal  desuden have været medlem af Dansk Forening for Klinisk Sexologi i to år.

Det er også gennem Dansk Forening for Klinisk Sexologi, at du søger om autorisation. Det koster 300 euro.

Med en autorisation får du en anerkendelse af, at du har gennemført en sexologisk uddannelse af høj faglig kvalitet, der lever op til de standarder, som de nordiske landes foreninger for klinisk sexologi har vedtaget.

For at blive autoriseret hos NACS som sexologisk rådgiver skal du have en grunduddannelse af mindst tre års varighed af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

Du kan fx  være psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, ergoterapeut eller fysioterapeut.

Derudover skal du have gennemført en sexologisk uddannelse, der opfylder følgende kriterier:

 • Uddannelsen skal have en arbejdsbelastning, der svarer til 60 ECTS
 • Uddannelsen skal have en pensumliste på 4000 siders relevant litteratur
 • Uddannelsen skal have 25 timers SSA (Sexual Self Acknowledgement)
 • Uddannelsen skal have 75 timers gruppesupervision og/eller 50 timers individuel supervision (kan kombineres)
 • Uddannelsen skal indeholde både undervisning med lærer samt individuelt arbejde og gruppearbejde
 • Uddannelsen skal have 100 timers klientarbejde inden for de seneste to år samt 36 timers peersupervision
 • Uddannelsen skal afsluttes med en opgave og en mundtlig eksamination

Du skal  desuden have været medlem af Dansk Forening for Klinisk Sexologi i to år.

Det er også gennem Dansk Forening for Klinisk Sexologi, at du søger om autorisation. Det koster 300 euro.

Med en autorisation får du en anerkendelse af, at du har gennemført en sexologisk uddannelse af høj faglig kvalitet, der lever op til de standarder, som de nordiske landes foreninger for klinisk sexologi har vedtaget.

NACS – Nordic Association of Clinical Sexology – er en sammenslutning af de nordiske landes foreninger for klinisk sexologi. I Danmark har vi Dansk Forening for Klinisk Sexologi.

Sammenslutningen har opstillet en række kriterier for, at man kan blive autoriseret som enten specialist i sexologisk rådgivning eller specialist i klinisk sexologi. Man skal blandt andet have gennemført og bestået  en sexologisk uddannelse, der overholder bestemte retningslinjer.

Autorisationsordningen skyldes, at man anser sexologi for at være et akademisk studium, som kræver, at de studerende allerede har en omfattende viden og erfaring inden for psykologi, pædagogik, sundhedsvidenskab eller lignende.

Med en autorisation har klienterne sikkerhed for, at den person, de opsøger, har gennemgået et uddannelsesforløb med fokus på en videnskabeligt baseret, terapeutisk behandling af seksuelle vanskeligheder.

Sexologiuddannelse DK er et af de eneste steder i Danmark med uddannelser, der opfylder NACS-kriterierne.

NACS står for Nordic Association of Clinical Sexology. Det er en sammenslutning af nationale foreninger for klinisk sexologi fra landene Danmark, Norge, Estland, Finland, Island og Sverige.

Formålet med NACS er at fremme viden og samarbejde inden for det sexologiske område. Desuden har NACS opsat kriterier for uddannelsesniveauet, som man skal opfylde for at kunne opnå autorisation gennem NACS.

Derigennem sikres det, at patienter/klienter kan føle sig trygge, når de opsøger rådgivning eller behandling i forbindelse med problemer af sexologisk karakter, fordi kriterierne sikrer et højt fagligt niveau.

Uddannelserne hos Sexologiuddannelse DK opfylder de kriterier for autorisation, som NACS har opstillet.

Bag Sexologiuddannelse DK står cand. psych., psykoterapeut og specialist i klinisk sexologi (NACS), Inger Bugge, som derudover også har opnået en EFS & ESSM certificering som Psycho-Sexologist (ECPS).

Som tidligere sygeplejerske har Inger Bugge et solidt kendskab til sundhedsvæsnet. I dag har hun egen psykologpraksis og mange års erfaring med behandling af klienter med vanskeligheder af både psykologisk og sexologisk karakter.

Inge Bugge har desuden været uddannelsesleder og underviser på sexologiuddannelserne basissexologi og counselling samt været bestyrelsesformand i Dansk Forening for Klinisk Sexologi.

For at tilmelde dig en af vores uddannelser skal du udfylde et online ansøgningsskema og vedhæfte et CV samt dokumentation for tidligere uddannelse. Når vi har modtaget din ansøgning, får du en bekræftelse på mail. Når ansøgningsfristen er udløbet , vurderer vi alle de ansøgninger, vi har modtaget, og du får besked om, hvorvidt du er optaget.

Du søger om optagelse her: Ansøgning om optagelse på sexologiuddannelse

Find mere information om de enkelte uddannelser:

Sexologisk rådgivning

Affektfokuseret Par- og Sexterapi

Klinisk sexologi for masteruddannede

Vi tilbyder skræddersyede kurser i klinisk sexologi for medarbejdergrupper, som opnår fælles læringsudbytte og praksisnær undervisning ved at få tilrettelagt et målrettet læringsforløb hos Sexologiuddannelse DK. Udfyld kontaktformularen her: Skræddersyet kursus i klinisk sexologi – så vender vi tilbage med et tilbud baseret på oplysningerne om dit og dine kollegaers behov.

Du kan også deltage i en træningsgruppe i klinisk sexologi. Her sætter vi fokus på samtalemetoder og -teknikker og de tvivlsspørgsmål om fremgangsmåde, der kan opstå i den kliniske praksis. Du skriver dig op til en plads ved at udfylde en formular her: Træningsgruppe i klinisk sexologi – så kontakter vi dig med et tilbud om en plads, når vi har samlet nok deltagere.

EFS (European Federation of Sexology) og ESSM (European Society for Sexual Medicine) er to non-profit organisationer, der begge arbejder for at fremme seksuel sundhed og udviklingen af gode behandlingsmetoder i forbindelse med seksuelle dysfunktioner. De samarbejder om ECPS-certificeringen, hvor ansøgerne skal gennem en krævende test for at blive godkendt.

Inger Bugge, som står bag Sexologiuddannelse DK, har som en af de eneste psykologer i Danmark opnået at blive certificeret som Psycho-Sexologist. Dermed har hun bevist, at hun har særlig viden om  sociokulturelle og bio-psykologiske aspekter af seksualiteten, er specielt kvalificeret til at arbejde med seksuelle dysfunktioner og kan anvende forskellige terapeutiske metoder i forbindelse hermed.

Indehaver af Sexologiuddannelse DK, Inger Bugge, underviser selv på mange af kurserne og uddannelsesforløbene. Inger Bugge er cand.psych., psykoterapeut og specialist i klinisk sexologi (NACS), og har i mange år haft egen praksis med behandling af både individuelle klienter og parterapi.

Derudover er der tilknyttet en række undervisere, der alle har en solid faglig baggrund bag sig. De er selv eller har været beskæftiget med behandling og/eller rådgivning inden for det sexologiske område.

ISTDP står for Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Det er en psykoterapeutisk metode, hvor der er fokus på blokerede følelser og forsvarsmekanismer. Disse blokerede følelser og forsvarsmekanismer kan skabe psykiske problemer som fx angst og depression. Det kan også give problemer i relationer med andre og komme til udtryk som seksuelle vanskeligheder.

Når man arbejder med sexologi, er det derfor vigtigt at have kendskab til, hvad der udover det rent fysiske kan ligge til grund for eventuelle vanskeligheder, og at kunne anvende metoder til at behandle dem.

Læs mere om ISTDP.

Basisuddannelsen i sexologi findes ikke mere. Fra efteråret 2016 er der trådt en ny studieordning i kraft. I den er de to gamle uddannelser basissexologi og counsellinguddannelsen i sexologi samlet én fælles uddannelse – Sexologisk rådgivning.

Sexologisk rådgivning er en 3-årig deltidsuddannelse med undervisning, færdighedstræning og supervision. Du kan læse om den her: Sexologisk rådgivning – og du er også velkommen til at kontakte os på info@sexologiuddannelse.dk for mere information.

Rådgivning handler om at yde klienterne hjælp til at komme videre med et konkret problem. Som sexologisk rådgiver skal du kunne afdække problemets karakter og klienternes behov og derudfra sammensætte et rådgivningsforløb, der bygger videre på de ressourcer og styrker, som klienten/klienterne har.

Terapi handler om behandling af dybereliggende, psykologiske årsager til problemerne. Eventuelle konflikter skal bearbejdes på baggrund af en grundig vurdering af klientens/klienternes situation og følelsesmæssige tilstand.

Læs mere om Sexologisk rådgivning og Affektfokuseret Par- og Sexterapi.

Kurser og uddannelser i klinisk sexologi hos Sexologiuddannelse DK er målrettet til fagpersoner med en mellemlang eller lang uddannelse inden for psykologi, pædagogik eller det sundhedsfaglige område.

Det kan fx være, at du er psykolog, lærer, læge, sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, ergo- eller fysioterapeut med behov eller interesse for at videreudvikle dine kompetencer inden for sexologien.

I visse tilfælde kan der være mulighed for dispensation – kontakt os på info@sexologiuddannelse.dk for mere information.

I Danmark er titlen sexolog ikke beskyttet. Alle kan i princippet kalde sig sexolog, uanset baggrund og forudsætninger.

Hos Sexologiuddannelse DK opfatter vi sexologi som et tværfagligt og videnskabeligt område, og vi tillægger kliniske færdigheder stor værdi.

Vores studerende opnår viden, som er baseret på solid forskning, og kliniske færdigheder og kompetencer, der kan indgå i en videnskabeligt baseret, terapeutisk behandling af seksuelle problemer.

Vores uddannelser opfylder dermed også NACS-kriterierne for autorisation.

Seksualitet og seksuel sundhed er svært at sætte ord på, da det dækker over mange ting. Ofte vil man også lægge noget forskelligt i det alt efter, hvem man er, hvad ens baggrund er, osv.

Hos Sexologiuddannelse DK arbejder vi med WHO’s definition, som går på, at seksualitet er:

“… en integreret del af ethvert menneskes personlighed, noget som ikke kan adskilles fra andre sider af livet. Seksualitet er ikke det samme som samleje eller evnen til at få orgasme – seksualitet er meget mere. Den findes i den energi, som driver os mod at søge kærlighed, varme og nærhed. Seksualitet udtrykkes i det vi føler, i måden vi bevæger os på, og i måden vi berører og berøres af andre på. Seksualitet påvirker vores tanker, følelser, handlinger og vores samspil med andre.”

og seksuel sundhed som:

“… en tilstand af fysisk, følelsesmæssig, mental, og social velbefindende i forhold til seksualitet. Det er ikke kun fravær af sygdom, dysfunktion eller svagelighed. Seksuel sundhed forudsætter en positiv og respektfuld tilgang til seksualitet og seksuelle forhold samt muligheden for at have behagelige og sikre seksuelle oplevelser, uden tvang, diskrimination og vold. For at seksuel sundhed kan opnås og bevares, må alle personers seksuelle rettigheder respekteres, beskyttes og opfyldes.”

Det vil sige, at man kommer i berøring med et bredt spektrum af problemstillinger og områder, når man arbejder inden for det sexologiske felt. Det kan handle om alt lige fra spørgsmål om prævention, rejsningsproblemer, manglende lyst, kønsidentitet eller forholdet generelt til en partner.

Load More

Lukket for kommentarer.