Om os

Sexologiuddannelse DK udbyder kurser og uddannelser inden for sexologi, parterapi og andre relaterede emner.

Vores uddannelser er:

Sexologisk Counsellor

Specialist i klinisk sexologi

Hvem står bag Sexologiuddannelse.dk?

Bag Sexologiudannelse.dk står autoriseret cand.psych., psykoterapeut og specialist i klinisk sexologi (NACS), Inger Bugge. Som tidligere sygeplejerske har Inger Bugge et omfattende kendskab til sundhedsvæsnet, og med baggrund i egen praksis har hun  mange års erfaring med behandling af klienter med psykiske vanskeligheder samt samtaleterapi med par omkring seksualitet og seksuelle problemer.

Derudover er Inger Bugge EFS  & ESSM certificeret som Psycho-Sexologist (ECPS) som en ud af kun tre psykologer i Danmark. EFS og ESSM står for European Federation of Sexology og European Society for Sexual Medicine. Certificeringen betyder, at Inger Bugge har særlig viden inden for sociokulturelle og bio-psykologiske aspekter af seksualiteten samt er specielt kvalificeret til at arbejde med seksuelle dysfunktioner og terapeutiske metoder i forbindelse hermed.

Om undervisningen

Undervisningen på Sexologiuddannelse.dk er baseret på den nyeste viden og de seneste forskningsresultater. Den bliver tilrettelagt ud fra læringsmål, der sikrer, at du opnår viden, færdigheder og kompetencer, du kan implementere i dit daglige arbejde. Selve undervisningsformen veksler mellem undervisning, forelæsninger, gruppearbejde og selvstudier.

Fokus på klinisk sexologi

På Sexologiuddannelse.dk underviser vi i klinisk sexologi. Klinisk sexologi er i modsætning til sexologi i almindelighed et akademisk studium, som kræver, at de studerende på forhånd har en omfattende faglig viden og erfaring inden for eksempelvis psykologi, lægevidenskab eller pædagogik, som danner grundlag for det videre studie af sexologi. Desuden tilrettelægger vi undervisningen ud fra forskningsbaseret viden og foretages af undervisere og oplægsholdere med omfattende praktisk og teoretisk erfaring inden for området.

Affektfokuseret sexologisk behandlingsmetode

Hos Sexologiuddannelse.dk bliver du undervist i den affektfokuserede sexologiske behandlingsmetode, herunder ISTDP. Det er en meget effektiv metode, når man skal rådgive og behandle klienter og patienter om seksualitet, seksuel sundhed og seksuelle vanskeligheder. ISTDP står for Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Det er en metode, der grundlæggende tager udgangspunkt i, at klientens problemer ofte skyldes fortrængte og konfliktfulde følelser og forsvarsmekanismer, der blokerer for følelserne og hindrer gode relationer til andre.

Træning af færdigheder

Et væsentligt element hos Sexologiuddannelse.dk er træning af praktiske færdigheder. Du skal i størst muligt omfang have mulighed for at omsætte den teoretiske viden, du tilegner dig, til praksis. Derfor vil uddannelser og længere kursusforløb ofte indeholde rollespil og træning med professionelle skuespillere, der optræder som dine klienter. Det giver dig et erfaringsgrundlag, der vil komme dig til gavn i arbejdet med egne klienter fremover.

Hvem er Sexologiuddannelse.dk rettet mod?

For at deltage  i vores kurser og uddannelser skal du have en mellemlang eller lang uddannelse inden for psykologi, pædagogik eller det sundhedsfaglige område.

Det kan fx være, at du er psykolog, lærer, læge, sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, ergo- eller fysioterapeut med behov eller interesse for at videreudvikle dine kompetencer inden for sexologien.

Hvem underviser hos Sexologiuddannelse.dk?

Indehaver af Sexologiuddannelse.dk, cand. psych., psykoterapeut og specialist i klinisk sexologi (NACS), Inger Bugge, underviser selv hos Sexologiuddannelse.dk.

Derudover er der tilknyttet en række undervisere, der alle har en solid faglig baggrund bag sig, og som selv er eller har været beskæftiget med behandling og/eller rådgivning inden for det sexologiske område.

Mere information

Vil du vide mere om Sexologiuddannelse.dk og vores kurser og uddannelser, er du velkommen til at kontakte os på info@sexologiuddannelse.dk.

Lukket for kommentarer.