Om os

Sexologiuddannelse DK udbyder kurser og uddannelser inden for sexologi, parterapi og andre relaterede emner.

Vores uddannelser er:

Sexologisk rådgivning

Affektfokuseret Par- og Sexterapi

Klinisk sexologi for masteruddannede i sexologi

Hvem står bag Sexologiuddannelse DK?

Bag Sexologiudannelse DK står autoriseret cand.psych., psykoterapeut og specialist i klinisk sexologi (NACS), Inger Bugge. Som tidligere sygeplejerske har Inger Bugge et omfattende kendskab til sundhedsvæsnet, og med baggrund i egen praksis har hun  mange års erfaring med behandling af klienter med psykiske vanskeligheder samt samtaleterapi med par omkring seksualitet og seksuelle problemer.

Derudover er Inger Bugge EFS  & ESSM certificeret som Psycho-Sexologist (ECPS) som en ud af kun tre psykologer i Danmark. EFS og ESSM står for European Federation of Sexology og European Society for Sexual Medicine. Certificeringen betyder, at Inger Bugge har særlig viden inden for sociokulturelle og bio-psykologiske aspekter af seksualiteten samt er specielt kvalificeret til at arbejde med seksuelle dysfunktioner og terapeutiske metoder i forbindelse hermed.

Om undervisningen

Undervisningen på Sexologiuddannelse DK er baseret på den nyeste viden og de seneste forskningsresultater. Den bliver tilrettelagt ud fra læringsmål, der sikrer, at du opnår viden, færdigheder og kompetencer, du kan implementere i dit daglige arbejde. Selve undervisningsformen veksler mellem undervisning, forelæsninger, gruppearbejde og selvstudier.

Fokus på klinisk sexologi

På Sexologiuddannelse DK underviser vi i klinisk sexologi. Klinisk sexologi er i modsætning til sexologi i almindelighed et akademisk studium, som kræver, at de studerende på forhånd har en omfattende faglig viden og erfaring inden for eksempelvis psykologi, lægevidenskab eller pædagogik, som danner grundlag for det videre studie af sexologi. Desuden tilrettelægger vi undervisningen ud fra forskningsbaseret viden og foretages af undervisere og oplægsholdere med omfattende praktisk og teoretisk erfaring inden for området.

Undervisning i ISTDP

Hos Sexologiuddannelse DK er ISTDP den metode, vi baserer vores rådgivnings- og behandlingsarbejde vedr. seksualitet, seksuel sundhed og seksuelle vanskeligheder på. ISTDP står for Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Det er en metode, der grundlæggende tager udgangspunkt i, at klientens problemer ofte skyldes fortrængte og konfliktfulde følelser og forsvarsmekanismer, der blokerer for følelserne og hindrer gode relationer til andre. Du kan læse mere om ISTDP her: ISTDP på Sexologiuddannelse DK.

Træning af færdigheder

Et væsentligt element hos Sexologiuddannelse DK er træning af praktiske færdigheder. Du skal i størst muligt omfang have mulighed for at omsætte den teoretiske viden, du tilegner dig, til praksis. Derfor vil uddannelser og længere kursusforløb ofte indeholde rollespil og træning med professionelle skuespillere, der optræder som dine klienter. Det giver dig et erfaringsgrundlag, der vil komme dig til gavn i arbejdet med egne klienter fremover.

Hvem er Sexologiuddannelse DK rettet mod?

For at deltage  i vores kurser og uddannelser skal du have en mellemlang eller lang uddannelse inden for psykologi, pædagogik eller det sundhedsfaglige område.

Det kan fx være, at du er psykolog, lærer, læge, sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, ergo- eller fysioterapeut med behov eller interesse for at videreudvikle dine kompetencer inden for sexologien.

Hvem underviser hos Sexologiuddannelse DK?

Indehaver af Sexologiuddannelse DK, cand. psych., psykoterapeut og specialist i klinisk sexologi (NACS), Inger Bugge, underviser selv hos Sexologiuddannelse DK.

Derudover er der tilknyttet en række undervisere, der alle har en solid faglig baggrund bag sig, og som selv er eller har været beskæftiget med behandling og/eller rådgivning inden for det sexologiske område.

Mere information?

Vil du vide mere om Sexologiuddannelse DK og vores kurser og uddannelser, er du velkommen til at kontakte os på info@sexologiuddannelse.dk.

Lukket for kommentarer.