Kurser

Skræddersyede kurser i sexologi

Er I en gruppe af medarbejdere, som arbejder med rådgivning om seksuel sundhed, og vil I gerne opdateres på jeres faglige viden?

Eller formidler I viden om seksualitet og seksuel sundhed og ønsker at blive bedre til at tage emnet op?

Seksuel trivsel er vigtig for livskvaliteten. Derfor er det også vigtigt at sætte fokus på seksualitet, men det kan være tabubelagt og svært at tale om.

Sexologiuddannelse DK tilbyder ansatte i kommuner og andre, der arbejder professionelt med at fremme seksuel trivsel og sundhed, skræddersyede kurser i sexologi.  Sammen kan I videreudvikle jeres kompetencer med udgangspunkt i netop de behov, som I har.

Indhold på et skræddersyet kursus i sexologi

Er I en medarbejdergruppe, som arbejder med fremme af seksuel sundhed, kan Sexologiuddannelse DK skræddersy et kursus i sexologi til jer

Tag på kursus i sexologi sammen og opnå fælles kompetenceudvikling, som I kan anvende med det samme i praksis

På et kursusforløb hos Sexologiuddannelse DK lærer I, hvordan I kan sætte seksualitet på dagsordenen på en etisk og faglig professionel måde – både som organisation og som medarbejder i mødet med fx børn og unge.

Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem teorioplæg, øvelser og dialog/sparring mellem deltagerne.

De faglige emner tager udgangspunkt i det, I gerne vil vide mere om – det kunne fx være:

  • Køn, krop og seksualitet
  • LGBT
  • Prævention og sexsygdomme
  • Seksualitet, sygdom og livskriser
  • Børn, unge og seksualitet
  • Egne normer, værdier og barrierer med betydning for samtalen om seksualitet
  • Seksuelle overgreb på nettet og i den fysiske verden
  • At tale om seksualitet med borgere og i personalegruppen

Fra teori til praksis

Mellem kursusdagene får I lejlighed til at afprøve teorien i praksis, bl.a. via øvelser og opgaver, I skal udføre i den mellemliggende periode.

Dermed får I maksimalt udbytte af den undervisning, I deltager i, og kan sammen styrke jeres professionelle virke på baggrund af ny, fælles viden.

Udvikling af kompetencer i fællesskab

Fordelen ved vores skræddersyede kursusforløb for en gruppe af medarbejdere er, at:

  • Undervisningen tager udgangspunkt i jeres behov

Sexologiuddannelse DK tilpasser kursusforløbet til de behov, som I har. Det vil sige, at vi har en samtale om, hvad I har brug for, og hvilke kompetencer I ønsker at opnå med forløbet.

På den baggrund udarbejder vi et kursusforløb til jer. Det er dermed målrettet og sikrer, at det både er relevant og kan bruges i forhold til de opgaver, I har.

  • I får en fælles læringsoplevelse

Det letter overgangen fra kursusdeltagelse til praktisk implementering i dagligdagen, at alle har fået det samme faglige løft at arbejde videre ud fra. Det gør det også nemmere at fastholde den nye viden, fordi I kan bruge hinanden som sparringspartnere og sammen kan integrere de faglige input i løsningen af jeres opgaver.

Tid, sted og varighed

I en travl hverdag er det svært at finde tid til at tage på kursus.

Med et kursusforløb hos Sexologiuddannelse DK sammensætter vi forløbet, så det passer ind i jeres daglige opgaveløsning. På den måde bliver det nemmere for jer at tilrettelægge arbejdet og afsætte tid til kompetenceudviklingen.

Et forløb kunne fx bestå af seks kursusdage fordelt henover to måneder.

Det kan også være enkeltstående dage på forskellige tidspunkter.

Målgruppe

Alle, der arbejder professionelt med rådgivning, behandling og undervisning i forbindelse med seksualitet og seksuel sundhed, fx pædagoger, lærere, sundhedsplejerskere og sygeplejerskere.

Mere information

Udfyld nedenstående formular – så vender vi tilbage med mere information og et uforpligtende tilbud.

Lukket for kommentarer.