Hvad vil det sige at være sexologisk rådgiver?

Sexologisk rådgivning handler om rådgivning af mennesker med seksuelle problemer. De er nået dertil, hvor de gerne vil have din professionelle hjælp til at komme videre med løsningen af et problem af sexologisk karakter, som virker begrænsende på deres livskvalitet.

En vigtig del af sexologisk rådgivning er at være i stand til at vurdere, hvad du kan gøre for dine klienter som sexologisk rådgiver, og hvornår der er behov for psykoterapeutisk behandling på grund af komplekse, dybereliggende vanskeligheder hos den enkelte person eller hos parret. Du skal derfor lære at:

 • Afklare problemets karakter
 • Afdække klienternes behov
 • Tage stilling til behandlingens rammer og dine egne kvalifikationer i forbindelse hermed
 • Yde kvalificeret rådgivning baseret på et meget nuanceret og bredt fagligt fundament bestående af viden og metoder hentet fra personlighedsteori og psykodynamisk teori

Varighed og indhold

Den sexologiske rådgiveruddannelse varer tre år og er en deltidsuddannelse. Det vil sige, at du studerer sideløbende med, at du har et arbejde.

Undervisningen er delt op i ni moduler á fire undervisningsdage pr. modul.

På modulerne bliver du undervist i teori, træner dine færdigheder og får supervision. Uddannelsen inkluderer dermed følgende:

 • Sexologien set i historisk perspektiv
 • Anatomi og fysiologi i relation til seksualitet
 • Seksuelle dysfunktioner og sexologiske behandlingsmodeller
 • Seksualitet i forbindelse med graviditet og fødsel
 • Seksualitet i forskellige livsfaser: Børn, unge, ældre
 • Mænd og kvinders seksualitet
 • Kulturelle aspekteraf seksualiteten
 • Teoretiske og praktiske aspekter af rådgiving og behandling, herunder personlighedsteori og psykodynamisk terapi
 • Personlighedsteori i forhold til sexologisk rådgivning
 • Færdighedstræning
 • Supervision

Den psykoterapeutiske metode, der danner grundlag for uddannelsen og for arbejdet som sexologisk rådgiver, er ISTDP.

Mulighed for autorisation

Uddannelsen i sexologisk rådgivning opfylder de kriterier for autorisation, som NACS har opstillet.

Du søger om autorisation gennem Dansk Forening for Klinisk Sexologi.

Associeringsaftale med DACS

Sexologiuddannelse DK har indgået en associeringsaftale med Dansk Forening for Klinisk Sexologi (DACS).

Det betyder, at du med uddannelsen som baggrund kan søge om medlemskab af foreningen og om autorisation. Det giver dig mulighed for at komme på foreningens behandlerliste og bruge deres navn på brevpapir, visitkort, hjemmeside, mv.

Færdighedstræning og supervision

Uddannelsen Sexologisk rådgivning inkluderer færdighedstræning og supervision.

Færdighedstræningen består af cases, hvor professionelle skuespillere spiller patienter/klienter med sexologiske problemer, som du skal rådgive. Supervision er baseret på dine egne klientcases. Der vil være 15 gange supervision á fem timer i løbet af uddannelsen.

Undervisere

Underviserne er førende fagfolk og klinikere fra Norden og resten Europa, og undervisningen vil derfor foregå på både svensk, norsk, dansk og engelsk.

Forudsætninger for deltagelse

 • Du skal have mulighed for at arbejde med egne klienter/patienter
 • Du skal være indstillet på at arbejde med egen seksualitet
 • Du skal være villig til at indgå i gruppearbejde, læse litteratur og udarbejde opgaver i perioderne mellem modulerne
 • Du skal være klar over, at undervisningsmaterialet og undervisningen er på både svensk, norsk, dansk og engelsk

Pensum og eksamen

Pensum består af 4000 siders litteratur. Du får udleveret en litteraturliste i forbindelse med studiestarten.

Uddannelsen afsluttes med en eksamen. Den består af en skriftlig projektopgave, som du fremlægger mundtligt, samt fremvisning af dine rådgivningskompetencer. Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået.

Optagelseskrav

Du kan søge om optagelse, hvis du har:

 • Relevant erhvervserfaring
 • En mellemlang eller lang videregående uddannelse inden for det psykologiske, pædagogiske eller sundhedsmæssige område

Det vil sige, du skal arbejde med eller har arbejdet med rådgivning og vejledning af klienter/patienter og fx er læge, sygeplejerske, pædagog, sundhedsplejerske, pædagog, lærer, psykolog, psykiater, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut eller lign.

Moduloversigt

Oversigten gælder det igangværende hold:

1. STUDIEÅR 20172. STUDIEÅR 20183. STUDIEÅR 2019
Modul 1:
6.-9. juni
Modul 4:
6.-9. marts
Modul 7:
5. -8. marts
Modul 2:
19.-22. september
Modul 5:
12.-15. juni
Modul 8:
18. -21. juni
Modul 3:
21.-24. november
Modul 6:
20.-23. november
Modul 9:
Datoer kommer snart.

Pris

Sexologisk rådgiveruddannelsen koster i alt 137.998,- kr. (2017-pris). Dette inkluderer ophold, forplejning og supervision.

Bruttolønsordningen - en mulighed for finansiering
Én måde at finansiere uddannelsen på er at gøre brug af bruttolønsordningen. Det vil sige, at din arbejdsgiver trækker uddannelsens pris fra din løn, før der bliver trukket skat. Det giver selvfølgelig en lønnedgang – til gengæld opnår du en skattebesparelse.
Læs mere på SKATs hjemmeside: SKAT om bruttolønsordning

Søg om optagelse

Du søger om optagelse ved at udfylde ansøgningsskemaet til Sexologisk rådgivning og og vedhæfte CV og dokumentation for uddannelse. Det gør du her: Søg om optagelse på sexologiuddannelse.

Ved tilmelding indbetales 14.000,- kr. som depositum på konto 6500 000 2016 544 (Handelsbanken).

Mere information?

Har du spørgsmål til uddannelsen Sexologisk rådgivning, er du velkommen til at kontakte os på info@sexologiuddannelse.dk.