Har du en masteruddannelse i sexologi? Eller har du gennemført basissexologi?

Sexologisk counselling er en uddannelse, der er specielt målrettet til dig, der har den teoretiske og grundlæggende viden om sexologi på plads, og som ønsker at styrke de kliniske og metodemæssige færdigheder og kompetencer til at arbejde med rådgivning i praksis.

Varighed og indhold

På Sexologisk counselling-uddannelsen sætter vi fokus på dine kliniske og praktiske færdigheder i forbindelse med rådgivning om seksuelle vanskeligheder og seksuel sundhed.

Du bliver undervist i ISTDP – Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy – som er en effektiv psykoterapeutisk metode til behandling af problemer af psykologisk og sexologisk karakter.

Derudover indgår du i et intensivt forløb med færdighedstræning, hvor professionelle skuespillere agerer som dine klienter. Derved får du mulighed for at træne sexologisk rådgivning i praksis, og opnår færdigheder og kompetencer, du kan implementere direkte i dit daglige arbejde.

Uddannelsen varer to år og består af fem moduler med hver tre sammenhængende undervisningsdage. Derudover kommer der 75 timers supervision fordelt på 13 dage.

Mulighed for autorisation

Uddannelsen opfylder de kriterier for autorisation, som NACS har opstillet.

Færdighedstræning og supervision

Uddannelsen Sexologisk counselling inkluderer færdighedstræning og supervision.

Færdighedstræningen består af cases, hvor professionelle skuespillere spiller klienter med sexologiske problemer, som du skal rådgive om. Supervision er baseret på dine egne klientcases. Der vil være 13 dage med supervision i løbet af uddannelsesforløbet med i alt 75 timer. Dertil kommer 36 timers peersupervion, som ligger i forlængelse af supervisionen.

Undervisere

Underviserne er førende fagfolk og klinikere fra Norden og resten Europa, og undervisningen vil derfor foregå på både svensk, norsk, dansk og engelsk.

Forudsætning for deltagelse

  • Mulighed for arbejde med egne klienter
  • Du skal være villig til at indgå i gruppearbejde, læse litteratur og udarbejde opgaver i perioderne mellem modulerne
  • Du skal være klar over, at undervisningsmaterialet og undervisningen er på både svensk, norsk, dansk og engelsk

Pensum og eksamen

Pensum består af 2000 siders litteratur. Du får udleveret en litteraturliste i forbindelse med studiestarten.

Uddannelsen afsluttes med en eksamen. Den består af en skriftlig projektopgave, som du fremlægger mundtligt, samt fremvisning af dine rådgivningskompetencer. Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået.

Optagelseskrav

  • En bestået mastereksamen i sexologi eller
  • En bestået eksamen i basissexologi
  • Relevant erhvervserfaring

Pris

Sexologisk counselling koster i alt 68.998,- kr. (2017-pris). Dette inkluderer ophold, forplejning og supervision.

Bruttolønsordningen - en mulighed for finansiering
Én måde at finansiere uddannelsen på er at gøre brug af bruttolønsordningen. Det vil sige, at din arbejdsgiver trækker uddannelsens pris fra din løn, før der bliver trukket skat. Det giver selvfølgelig en lønnedgang – til gengæld opnår du en skattebesparelse.
Læs mere på SKATs hjemmeside: SKAT om bruttolønsordning

Søg om optagelse

Næste hold starter til november.

Du søger om optagelse ved at udfylde ansøgningsskemaet til Sexologisk counselling og og vedhæfte CV og dokumentation for uddannelse. Det gør du her: Søg om optagelse på sexologiuddannelse.

Ved tilmelding indbetales 6.900,- kr. som depositum på konto 6500 000 2016 544 (Handelsbanken).

Mere information?

Har du spørgsmål til uddannelsen Sexologisk counselling, er du velkommen til at kontakte os på info@sexologiuddannelse.dk.