Hos Sexologiuddannelse DK kan du tage følgende uddannelser med klinisk sexologi:

Se denne korte introduktion til vores uddannelser:

 

Sexologisk rådgivning eller Affektfokuseret Par- og Sexterapi?

Fælles for Sexologisk rådgivning og Affektfokuseret Par- og Sexterapi er, at begge typer af uddannelsesforløb kvalificerer dig til at arbejde med par og indviders sexologiske problemstillinger og er uddannelser med klinisk sexologi. Der, hvor de adskiller sig, er i det fokus, der er på typen af problemstillinger:

Sexologisk rådgivning handler om netop rådgivning. Det vil sige, at du arbejder med par og individer, som har brug hjælp til at komme videre med løsningen af et konkret problem.

Affektfokuseret Par- og Sexterapi handler om terapi. Det medfører, at du arbejder med par og individer, hvor der er behov for behandling af dybereliggende, psykologiske årsager til de problemer, klienterne oplever. Det er en godkendt psykoterapeutuddannelse, hvilket vil sige, at den overholder krav til bl.a.  indhold, undervisning og eksamensafholdelse.

Fokus på praktiske færdigheder og supervision

Alle uddannelser er baserede på forskningsbaseret viden, og selve undervisningen varetages af undervisere fra hele Norden, som er anerkendte for deres stærke faglighed og professionalisme. Vi tilrettelægger undervisningen ud fra læringsmål, der sikrer, at du som deltager opnår viden, færdigheder og kompetencer, du kan implementere i dit daglige arbejde.

Vi går meget op i udviklingen af dine praktiske færdigheder. Derfor kommer du til at øve samtalesituationer ved hjælp af professionelle skuespillere, som agerer dine klienter. Supervision er også en integreret del af uddannelsesforløbene.

Modulbaserede uddannelser med klinisk sexologi

Vores uddannelser med klinisk sexologi er alle modulbaserede. Det vil sige, at undervisningen er opdelt i moduler, hvor undervisningen er samlet på flere, sammenhængende dage. I perioderne mellem modulerne læser du litteratur, arbejder med klienter, løser opgaver, mv.

Fordelen ved denne opbygning er, at du får et intenst undervisningsforløb med mulighed for fordybelse i teorien og dens praktiske anvendelse. Samtidig bliver det nemmere for dig at forene med dit daglige arbejde, da det er muligt for dig at tilrettelægge dit arbejds- og studieliv, så det passer sammen.

Hvem kan deltage i vores uddannelser med klinisk sexologi?

Hos Sexologiuddannelse DK er uddannelserne akademiske studier, hvilket kræver, at du på forhånd har omfattende faglig viden og erfaringer og en mellemlang eller lang videregående uddannelse inden for psykologi, pædagogik eller det sundhedsfaglige område.

Det kan fx være, at du er psykolog, lærer, læge, sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, ergo- eller fysioterapeut.

Det er desuden en forudsætning for at deltage, at du har mulighed for at arbejde med egne klienter/patienter, og at du er indstillet på at indgå i gruppearbejde og læse litteratur og lave opgaver i perioderne mellem undervisningsforløbene.

Mere information?

Læs mere om Sexologisk rådgivning, Sexologisk counselling (for masteruddannede eller med gennemført eksamen i basissexologi) og Affektfokuseret Par- og Sexterapi  – og vil du have mere information, er du velkommen til at kontakte os på info@sexologiuddannelse.dk.