Er I en gruppe af medarbejdere, som arbejder med rådgivning om seksuel sundhed, og vil I gerne opdateres på jeres faglige viden?

Eller formidler I viden om seksualitet og seksuel sundhed og ønsker at blive bedre til at tage emnet op?

Seksuel trivsel er vigtig for livskvaliteten. Derfor er det også vigtigt at sætte fokus på seksualitet, men det kan være tabubelagt og svært at tale om.

Sexologiuddannelse DK tilbyder ansatte i kommuner og andre, der arbejder professionelt med at fremme seksuel trivsel og sundhed, et skræddersyet kursusforløb, hvor I sammen kan videreudvikle jeres kompetencer med udgangspunkt i netop de behov, som I har.

Indhold på kursusforløb i sexologi

På et kursusforløb hos Sexologiuddannelse DK lærer I, hvordan I kan sætte det på dagsordenen på en etisk og faglig professionel måde – både som medarbejder i mødet med fx børn og unge og som organisation.

Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem teorioplæg, øvelser og dialog/sparring mellem deltagerne.

De faglige emner tager udgangspunkt i det, I gerne vil vide mere om – det kunne fx være:

  • Køn, krop og seksualitet
  • LGBT
  • Prævention og sexsygdomme
  • Seksualitet, sygdom og livskriser
  • Børn, unge og seksualitet
  • Egne normer, værdier og barrierer med betydning for samtalen om seksualitet
  • Seksuelle overgreb på nettet og i den fysiske verden
  • At tale om seksualitet med borgere og i personalegruppen

Tid, sted og varighed

I en travl hverdag er det svært at finde tid til at tage på kursus.

Med et kursusforløb hos Sexologiuddannelse DK sammensætter vi forløbet, så det passer ind i jeres daglige opgaveløsning.

Et forløb kunne fx bestå af seks kursusdage fordelt på tre gange to sammenhængende dage over to måneder, eller det kan være enkeltstående dage på forskellige tidspunkter. På den måde bliver det nemmere for jer at tilrettelægge arbejdet og afsætte tid til kompetenceudviklingen.

Mellem kursusdagene får I lejlighed til at afprøve teorien i praksis, bl.a. via øvelser og opgaver, I skal udføre i den mellemliggende periode.

Dermed får I maksimalt udbytte af den undervisning, I deltager i, og kan sammen styrke jeres professionelle virke på baggrund af ny, fælles viden.

Udvikling af kompetencer i fællesskab

Fordelen ved vores skræddersyede kursusforløb for en gruppe af medarbejdere er, at:

  • Undervisningen tager udgangspunkt i jeres behov

Sexologiuddannelse DK tilpasser kursusforløbet til de behov, som I har. Det vil sige, at vi har en samtale om, hvad I har brug for, og hvilke kompetencer I ønsker at opnå med forløbet.

På den baggrund udarbejder vi et kursusforløb til jer. Det er dermed målrettet og sikrer, at det både er relevant og kan bruges i forhold til de opgaver, I har.

  • I får en fælles læringsoplevelse

Det letter overgangen fra kursusdeltagelse til praktisk implementering i dagligdagen, at alle har fået det samme faglige løft at arbejde videre ud fra. Det gør det også nemmere at fastholde den nye viden, fordi I kan bruge hinanden som sparringspartnere og sammen kan integrere de faglige input i løsningen af jeres opgaver.

Målgruppe

Alle, der arbejder professionelt med rådgivning, behandling og undervisning i forbindelse med seksualitet og seksuel sundhed, fx pædagoger, lærere, sundhedsplejerskere og sygeplejerskere.

Mere information
Kontakt os på info@sexologiuddannelse.dk og hør mere om vores skræddersyede forløb.