Hos Sexologiuddannelse DK er ISTDP den grundlæggende psykoterapeutiske metode, der anvendes i arbejdet inden for det sexologiske felt. Derfor vil du også blive undervist i ISTDP på vores uddannelser og kurser.

ISTDP står for Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy og er en metode, som er blevet udviklet siden 1950’erne af Habib Davanloo. Den er sidenhen blevet videreudviklet af blandt andre Jon Frederickson, Patricia Coughlin og Allan Abbass, som i dag er blandt de førende forskere og praktikere inden for ISTDP.

Nøglen til det ubevidste

Grundtanken i ISTDP er, at det er fortrængte og konfliktfyldte følelser, der ligger bag psykiske vanskeligheder og problemer i relationer med andre. ISTDP-behandlingen går ud at gøre klienten bevidst om følelserne, så de kan blive bearbejdet. Man kan sige, at det er terapeutens opgave at finde nøglen til det ubevidste, så der kan blive låst op for de fortrængte følelser.

ISTDP i sexologi

Man kan supplere sexologiens forklaringsmodeller og behandlingsmuligheder med psykologividen fra ISDTP. Fortrængte og konfliktfyldte følelser kan skabe forsvarsmekanismer, som kommer til udtryk på forskellige måder – én måde kan være vanskeligheder i seksuelle relationer. Derfor er det vigtigt at have indsigt i psykologiske teorier og metodiske fremgangsmåder for at kunne rådgive og behandle sine klienter på en nuanceret og effektiv måde.

Mere information?

Vil du vide mere om ISTDP, er du velkommen til at kontakte os på info@sexologiuddannelse.dk.